Công cụ làm việc cá nhânXuất khẩu nông lâm thủy sản quí I đạt 3,47 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kết quả này tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2008.

Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, riêng tháng 3/2009 xuất khẩu các mặt hàng trên đạt 1,2 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 1,97 tỷ USD (tăng 11,28%); thủy sản đạt 744 triệu USD (giảm 7%); lâm sản đạt 572 triệu USD (giảm 22,82%).

Trong khi đó, tổng lượng phân bón nhập khẩu tháng 3/2009 là 289.000 tấn, nâng tổng lượng nhập khẩu phân bón quí I/2009 lên 874.000 tấn, tăng 92,53% so với cùng kỳ 2008. Riêng thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu tháng 3 khoảng 30 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ khoảng 40 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu 100 triệu USD./.

(VOV)